Dommedagens Små Tegn

 

I Allahs navn, Den Nådige, Den Barmhjertige.

"Mon de venter på andet end dommedagen, at den skal komme pludselig til dem, så (skal de forstå) at dens tegn allerede har vist sig." - [Dansk fortolkning af Koranen 47:18]

Berettet af Sahl bin Sad: Jeg så Profeten (fvmh) vise sin pegefinger og mellemfinger, hvor han sagde: "Min ankomst og dommedagen, er som disse to fingre." - [Sahih Bukhari - Bog 60 - Hadith 458]

Denne artikel vil lægge vægt på dommedagens tegn med beviser fra de stærkeste islamiske kilder: Qur'an og Sunnah. - Vi har prøvet på at præsentere tegnene på en kronologisk måde, men der er sandsynligvis fejl i kronologien, så tag ikke vores kronologi som en autentisk kilde. Vi har forsøgt at inddele tegnene i 3 sektioner:

1. Tegn som er sket i fortiden.
2. Tegn som sker i nutiden.
3. Tegn som vil ske i fremtiden.

Bemærk at vi ikke er sikre på kronologien og blot giver vores egen vurdering.
Bemærk også at vi ikke har opsat alle dommedagens tegn, da vi kun har valgt at fremvise nogle få tegn. Der er ikke redegjort for hvert enkelte detalje, da der kan skrives omfangsrige bøger om dette, men vi ønsker blot at nævne nogle hurtige eksempler. 

 
 

Tegn som er sket i fortiden.

 

1. Månens splittelse.

Berettet af Anas bin Malik: Folkene fra Mekka spurgte Allahs Sendebud (fvmh) om et mirakel, så han splittede månen. - [Sahih Bukhari - Bog 56 - Hadith 831]

"Timen er kommet nær, og månen er spaltet." - [Dansk fortolkning af Koranen 54:1]


 

2. Profetens (fvmh) død.

Berettet af Auf bin Mali: Jeg gik hen til Profeten (fvmh) under Tabuk ekspeditionen (et slag mellem muslimerne og Det Østromerske Kejserdømme), mens han sad i et telt. Han sagde: "Tæl seks tegn, der angiver timens tegn: Min død. Erobringen af Jerusalem. En pest, som vil dræbe et stort antal af jer, som pesten der rammer får. Er stigningen af velstand til sådan et omfang, at selv hvis man fik 100 Dinar, ville man ikke være tilfreds. Så vil der komme en trængsel, som ingen arabiske hjem vil kunne undgå. Derefter en våbenhvile mellem jer og Bani Al-Asfar (dvs. Europæerne), der vil forråde jer og angribe jer under 80 flag. Under hvert flag vil der være tolv tusind soldater. [Sahih Bukhari - Bog 53 - Hadith 401]


 

3. Muslimerne overtager Jerusalem. (637 e.kr.)

Berettet af Auf bin Mali: Jeg gik hen til Profeten (fvmh) under Tabuk ekspeditionen (et slag mellem muslimerne og Det Østromerske Kejserdømme), mens han sad i et telt. Han sagde: "Tæl seks tegn, der angiver timens tegn: Min død. Erobringen af Jerusalem. En pest, som vil dræbe et stort antal af jer, som pesten der rammer får. Er stigningen af velstand til sådan et omfang, at selv hvis man fik 100 Dinar, ville man ikke være tilfreds. Så vil der komme en lidelse, som ingen arabiske hjem vil kunne undgå. Derefter en våbenhvile mellem jer og Bani Al-Asfar (dvs. Europæerne), der vil forråde jer og angribe jer under 80 flag. Under hvert flag vil der være tolv tusind soldater. [Sahih Bukhari - Bog 53 - Hadith 401]


 

4. Pesten.

Pesten som Profeten (fvmh) udtalte sig om, er muligvis Emmaus pesten som dræbte mange store muslimer. Encyklopædi vurdere at ca. 25.000 muslimer døde af årsag til pesten.

Berettet af Auf bin Mali: Jeg gik hen til Profeten (fvmh) under Tabuk ekspeditionen (et slag mellem muslimerne og Det Østromerske Kejserdømme), mens han sad i et telt. Han sagde: "Tæl seks tegn, der angiver timens tegn: Min død. Erobringen af Jerusalem. En pest, som vil dræbe et stort antal af jer, som pesten der rammer får. Er stigningen af velstand til sådan et omfang, at selv hvis man fik 100 Dinar, ville man ikke være tilfreds. Så vil der komme en lidelse, som ingen arabiske hjem vil kunne undgå. Derefter en våbenhvile mellem jer og Bani Al-Asfar (dvs. Europæerne), der vil forråde jer og angribe jer under 80 flag. Under hvert flag vil der være tolv tusind soldater. [Sahih Bukhari - Bog 53 - Hadith 401]


 

5. Trængsler

Trængsler (fitan) kan fx refererer til Al-Harrah slaget og Kamel slaget som skete kort efter Profetens (fvmh) død. Eller fx Uthmans (ra) død, som var årsag til mange trængsler. Det kan også refererer til andre trængsler, og der er uenighed omkring fortolkningen.

Berettet af Abu Hurairah: Profeten (fvmh) sagde: "Timen vil ikke blive etableret, (1) indtil to store grupper af muslimer bekæmper hinanden. Hvorefter der vil være et stort antal dræbte på begge sider, og de vil begge følge en og samme religion. (2) Indtil omkring 30 Dajjal (løgnere) ankommer, og hvert enkelte af dem vil hævde at han er Allahs Sendebud. (3) Indtil den religiøse viden er mistet (ved at de islamiske lærde dør). (4) Antallet af jordskælv vil stige. (5) Tiden vil gå hurtigere. (6) Der vil komme trængsler. (7) Al-Harj (dvs. massemord) vil stige. (8) Indtil rigdom vil være så normalt, at en velhavende person vil bekymre sig om at ingen vil acceptere hans Zakaat (almisse til fattige). Og når han vil præsentere sin Zakaat til en person, vil denne person (som er blevet tilbudt almisse) sige; "Jeg har ikke behov for det". (9) Indtil folk vil konkurrere med hinanden i at konstruere høje bygninger. (10) Indtil en mand som passerer en grav vil sige; "Bare jeg var i hans sted". (11) Og indtil solen står op fra vest. Så når solen vil stige og folk vil se den (at solen har skiftet retning), vil alle omfavne islam, men det vil være for sent. - [Sahih Bukhari - Bog 88, Hadith 237]


 

6. To store grupper af muslimer vil kæmpe mod hinanden.

Muligvis referer denne hadith til konflikten mellem ledsagere som: Muawiyah, Aisha, Ali, Hussein. Må Allah være tilfreds med dem alle. Eller de senere shia-sunni konflikter som næsten altid har fundet sted. (F.eks. Safaviderne som ofte angreb Det Osmanske Rige. Eller da Salahuddin Ayyubi angreb Fatimiderne.) Der er andre også andre fortolkninger.

Berettet af Abu Hurairah: Profeten (fvmh) sagde: "Timen vil ikke blive etableret, indtil to store grupper af muslimer bekæmper hinanden. Hvorefter der vil være et stort antal dræbte på begge sider, og de vil begge følge en og samme religion. - [Sahih Bukhari - Bog 88, Hadith 237]


 

7. En krig mellem muslimerne og mongolerne. (Ca. 1223 e.kr.)

Grunden til at der bliver sagt mongolerne, er da hadithen sandsynligvis referere til Tatar invasionen af de Islamiske lande. 

Berettet af Abu Hurairah: Profeten (fvmh) sagde: "Timen vil ikke blive etableret indtil i kæmper mod en nation iført sko lavet af hår. Og indtil i kæmper mod tyrkerne (ikke Tyrkiet, men den tyrkiske race i Mongoliet og omkring), der vil have små øjne, røde ansigter, flade næser og deres ansigter vil være som flade skjolde. Som i vil opdage, er de bedste folk  dem, der hader at lede mest af alt, indtil de er valgt af folket til at være deres leder. Og folk er af forskellig art. De bedste folk i den præ-islamiske periode, er de bedste i islam. Der vil komme en tid hvor nogle af jer vil ønske at se mig, mere end at få hele sin familie og ejendom fordoblet." - [Sahih Bukhari - Bog 56 - Hadith 787]


 

8. Muslimerne overtager Konstantinopel / Istanbul (1453 e.kr.)

Som vi ved fra vores Sunnah, så vil Istanbul / Konstantinopel blive erobret muligvis 2 gange. Den første skete i 1453 da Muhammad Al-Fatih overtog Konstantinopel og overvandt Det Østromerske Kejserrige. Vi ved også at Mahdi (Muhammad ibn Abdallah) kort tid før krigen mellem Dajjal og Jesus (fvmh), vil overtage Istanbul uden nogen som helst kamp. Denne hadith referere muligvis til Muhammad Al-Fatih: 

Berettet af Abdullah bin Bashr Al Ghanawi at hans far hørte Profeten (fvmh) sige: "Sandelig vil i erobre Konstantinopel. Sikke en vidunderlig leder hendes (byens) leder vil være, og sikke en vidunderlig hær denne hær vil være. - [al-Mustadrak 4:421-422]


 

9. 30 Dajjal (løgnere) som vil tro at de er Allahs Sendebude.

Måske referere dette til folk som Mirza Ghulam Ahmad som tror at de er profeter, hvorefter de får en masse tilhængere. Mirza Ghulam Ahmad har fx ca. 12 millioner tilhængere, som tror at han er Profet.

Berettet af Abu Hurairah: Profeten (fvmh) sagde: "Timen vil ikke blive etableret, indtil omkring 30 Dajjal (løgnere) ankommer, og hvert enkelte af dem vil hævde at han er Allahs Sendebud. - [Sahih Bukhari - Bog 88, Hadith 237]


 

 

10. Den hvide race vil være verdens hovedpart.

Hvordan denne hadith skal forstås kronologisk ved vi ikke. Vi ved dog, at hvis det ikke er sket endnu, så vil det ske i fremtiden.

Berettet af Mustaurid Al-Qurashi: Jeg hørte Profeten (fvmh) sige: Den sidste Time vil komme, når Europæerne (Romerne eller de hvide) vil danne et flertal blandt folk. Amr hørte dette, og sagde til ham (Mustaurid Al-Qurashi): "Hvad er det for nogle (underlige) Hadith som du fortæller? Han sagde: Jeg siger blot hvad jeg har hørt Guds Sendebud (fvmh) sige. Derpå sagde han: Hvis du siger at Profeten (fvmh) har sagt dette, så er det en kendsgerning, for de har fire kvaliteter: De har tålmodighed til at overgå en trængsel. De vender til fornuft efter problemer. De har (den kvalitet) at være god mod de fattige, de forældreløse og de svage. De har også den gode kvalitet i dem, at de sætter modstand mod undertrykkelse af ledere. - [Sahih Muslim - Bog 41 - Hadith 6925-6926]

 
 

Tegn som sker i nutiden.

11. Jordskælv.

Berettet af Abu Hurairah: Profeten (fvmh) sagde: "Timen vil ikke begynde, indtil antallet af jordskælv vil stige." - [Sahih Bukhari - Bog 88, Hadith 237]


 

12. Tiden vil gå hurtigere.

Berettet af Abu Hurairah: Profeten (fvmh) sagde: "Timen vil ikke begynde, indtil tiden vil gå hurtigere." - [Sahih Bukhari - Bog 88, Hadith 237]


 

13. Massemord

Berettet af Abu Hurairah: Profeten (fvmh) sagde: "Timen vil ikke blive etableret, indtil Al-Harj (dvs. massemord) vil stige. - [Sahih Bukhari - Bog 88, Hadith 237]


 

 14. Høje bygninger

Berettet af Abu Hurairah: Profeten (fvmh) sagde: "Timen vil ikke blive etableret, Indtil folk vil konkurrere med hinanden i at konstruere høje bygninger. [Sahih Bukhari - Bog 88, Hadith 237]


 

15. En mand vil passere en anden mands grav, og ønske at det var ham selv.

Der er en række forskellige holdninger til denne hadith, vi kan gennemgå to af dem. Den første, at en person vil se på graven af en god muslim, og ville ønske at det var ham selv som var den gode muslim. Den anden, at livet vil være så hårdt for personen, så vedkommende ønskede at han var død.

Berettet af Abu Hurairah: Profeten (fvmh) sagde: "Timen vil ikke blive etableret, indtil en mand som passerer en grav vil sige; "Bare jeg var i hans sted". - [Sahih Bukhari - Bog 88, Hadith 237]


 

16. En slave (kvinde) vil føde sin egen herre.

Dette tegn kan forstås på den måde, at børn vil behandle deres mødre dårligt. 

Berettet af Abu Hurairah: Profeten (fvmh) sagde: [...] "Men jeg kan informere dig om dommedagens tegn. Når en slave (kvinde) føder sin egen herre." [...] - [Sahih Bukhari - Bog 2 - Hadith 47] (Bemærk at dette er et uddrag af en større hadith.)


 

17. En trængsel, som vil indtage ethvert arabisk hjem.

Ifølge nogle, referere dette til teknologien (fjernsyn, telefon, computer osv.) når det bliver misbrugt. Men Allah ved bedst.

Berettet af Auf bin Mali: Jeg gik hen til Profeten (fvmh) under Tabuk ekspeditionen (et slag mellem muslimerne og Det Østromerske Kejserdømme), mens han sad i et telt. Han sagde: "Tæl seks tegn, der angiver timens tegn: Min død. Erobringen af Jerusalem. En pest, som vil dræbe et stort antal af jer, som pesten der rammer får. Er stigningen af velstand til sådan et omfang, at selv hvis man fik 100 Dinar, ville man ikke være tilfreds. Så vil der komme en trængsel, som intet arabisk hjem vil kunne undgå. Derefter en våbenhvile mellem jer og Bani Al-Asfar (dvs. Europæerne), der vil forråde jer og angribe jer under 80 flag. Under hvert flag vil der være tolv tusind soldater. [Sahih Bukhari - Bog 53 - Hadith 401]


 

18. Religiøs uvidenhed

Berettet af Anas bin Malik: Jeg vil fortælle dig en Hadith, som ingen andre end jeg, vil fortælle dig. Jeg hørte Profeten (fvmh) sige: "Blandt timens tegn indgår følgende: 1. Religiøs viden vil falde, ved døden af de religiøse lærde. 2. Religiøs uvidenhed vil sejre. 3. Der vil være stor udbredelsen af offentlig samleje. 4. Kvinder vil stige i antal, og mænd vil falde i antal. Så meget så halvtreds kvinder vil blive passet af kun én mand. - [Sahih Bukhari - Bog 3 - Hadith 81]


 

 

19. Folks ledere vil være korrupte.

Berettet af Abdullah bin Amr: Jeg hørte Profeten (fvmh) sige: "Allah tager ikke viden væk, ved at tage det væk fra mennesket. Men Han tager det væk med døden af religiøse lærde, indtil ingen af dem (lærde muslimer) er tilbage. Så vil folk tage uvidende og korrupte personer til at være deres ledere, som når adspurgte vil give deres dom uden nogen som helst viden. Så de vil gå på afveje, og vil lede menneskene på afveje." - [Sahih Bukhari - Bog 3 - Hadith 100]


 

 

20. Folk vil gå ind i moskeen og vil ikke være i stand til at finde en person til at lede bønnen.

Dette ser vi ofte, og derfor er det også vigtigt at lære at lede bønnen, og lære at be. Du kan Insha'Allah lære mere om hvordan man gør dette hos Sahih.dk

Berettet af Sulamah bint Al-Hurr: Jeg hørte Profeten (fvmh) sige: Et af tegnene på dommedagen vil være, at folk vil samles i en moske, og ingen af dem ønsker at lede bønnen. Derfor vil de ikke være i stand til at finde nogen til at lede dem i bøn. - [Abu Dawud - Bog 2 - Hadith 0581]


 

21. Tillid vil gå tabt.

Berettet af Abu Hurairah: Mens Profeten (fvmh) sagde noget i en forsamling, var der en beduin som adspurgte ham: "Hvornår vil Timen (dvs. dommedagen) finde sted?" Profeten (fvmh) fortsatte med sin tale, så nogle folk sagde at Guds Sendebud (fvmh) havde hørt spørgsmålet, men kunne ikke lide det. Der var også nogle af dem, der sagde at Guds Sendebud (fvmh) ikke havde hørt det. Da Profeten (fvmh) blev færdig med sin tale, sagde han: "Hvor er spørgeren, der spurgte vedrørende Timen?" Beduinen sagde: "Jeg er her, O Guds Sendebud." Så Profeten (fvmh) sagde: "Når troværdighed er gået tabt, så vent på Timen." Beduinen sagde: "Hvordan vil det gå tabt?" Profeten (fvmh) sagde: "Når magt eller myndighed kommer i hænderne på uegnede personer, vent da på Timen." - [Sahih Bukhari - Bog 3 - Hadith 56]
 

Tegn som vil ske i fremtiden.

 

Bemærk venligst: Mange af de næste tegn omhandler store tegn som: Dajjal, Jesus, Mahdi, De Store Krige, Røgen, Ilden, Solen som står op fra vesten mm.. Disse er ikke blevet gennemgået.

 

22. Antallet af kvinder vil stige.

Berettet af Anas bin Malik: Jeg vil fortælle dig en Hadith, som ingen andre end jeg, vil fortælle dig. Jeg hørte Profeten (fvmh) sige: "Blandt timens tegn indgår følgende: [...] Kvinder vil stige i antal, og mænd vil falde i antal. Så meget så halvtreds kvinder vil blive passet af kun én mand. - [Sahih Bukhari - Bog 3 - Hadith 81]


 

23.  Eufrat floden vil udlevere et bjerg af guld.

I nogle andre hadith tilføjes det, at der vil være en kæmpe krig om hvem der har ret til dette bjerg af guld. Men en masse folk vil dø, og vi er derfor blevet fortalt ikke at tage noget af guldet. Som sagt er dette ikke sket endnu.

Berettet af Abu Hurairah: Profeten (fvmh) sagde: "Snart vil floden Eufrat (Eufrat ligger i Irak) udlevere en skat af guld, så hvem end der er til stede på det tidspunkt bør ikke tage noget af det." Al-A'raj berettede fra Abu Hurairah at Profeten (fvmh) sagde det samme, men han tilføjede: "Floden (Eufrat) vil afdække et bjerg af guld under det." - [Sahih Bukhari - Bog 88 - Hadith 235]


 

24. Der vil være rigeligt af penge.

Denne hadith omhandler sandsynligt de sidste kaliffer før dommedagen. Grunden til at der blev spurgt omkring Umar ibn Abd al-Aziz, er fordi at han er en af historiens største personer. I kan Insha'Allah (hvis Gud ønsker det) læse en artikel vedrørende Umar, som var født i en korrupt periode, men som ændrede systemet. Et af de ting som Umar ibn Abd al-Aziz gjorde, var at han gav alle sine paladser og andre egendele væk, og levede som en fattig. I hans tid holdt folk om med at tage imod almisse, fordi at folk ikke havde brug for penge. Da vi ikke kan gennemgå hans liv i denne artikel, kan i læse om ham i en anden artikel.

Berettet af Abu Nadrah: [...] Jabir bin Abdullah berettede at Profeten (fvmh) sagde: Der vil komme en kalif i den sidste periode af min Ummah (nation), som vil skænke massiv rigdom til folket uden at tælle det. Jeg spurgte Abu Nadra og Abu al-'Ala: Mener i Umar ibn Abd al-Aziz? De sagde: Nej. - [Sahih Muslim - Bog 41 - Hadith 6961]


 

Sahih.dk - Artiklen må frit kopieres og deles.

 

Thursday the 19th - Sahih.dk. Thanks to Joomla 2.5 templates by FTS